Home

Blokland Advies lost veiligheidsproblemen in uw gemeente op. Dit doet Alfredo door u te ondersteunen op de volgende terreinen. Enerzijds ondersteunt Alfredo u bij de implementatie van de interventie-aanpak voor veilige en leefbare wijken. Als operationeel projectleider bevordert Alfredo een effectieve samenwerking tussen interne en externe partners, waarbij uw doelstellingen binnen de gestelde randvoorwaarden en termijnen worden gerealiseerd.

Alfredo Blokland

Strategisch en Bestuurlijk Advies inzake:

  • Interventie-aanpak Veilige en Leefbare wijken

Dienstverlening op het gebied van Handhavingspecialist/juridisch Kwaliteitsmedewerker Wet werk en bijstand en WMO